Çalışan Gelişim Programları

Çalışan Gelişim Programları


Marmarabirlik, bünyesinde istihdam ettiği çalışanları için çalışan gelişim modülü uygulamakta ve kişilerin iş verimliliğini diğer sosyal etkinliklerle perçinleyerek en yüksek verimi almayı hedeflemektedir. Bu maksatla ilgili departmanların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler tanımlamakta ve bu eğitimleri çalışanlarına gerek yüz yüze gerekse e-öğrenme ortamlarında yaptığı iş ortaklıklarıyla ve bünyesindeki çalışma gruplarıyla sağlamaktadır. Çağımızın bir gereksinimi olarak ortaya çıkan ''yaşam boyu eğitim'' felsefesini çalışma hayatının merkezine koyan Marmarabirlik, sürekli öğrenmenin bir yaşam şekli olduğu bilinciyle hareket etmekte ve ''öğrenen organizasyon'' fikrini benimseyerek, öğrenmenin sürdürülebilir olması doğrultusunda adımlar atmaktadır.
Çalışanların öğrenerek daha mutlu, daha huzurlu ve daha bilgili bir yapı kuracağını bilen kurumumuz, bu doğrultuda işbirlikleri oluşturmaktadır.   
Marmarabirlik işe giriş ve iş başı eğitimleri verdikten sonra şirket içi ya da şirket dışı olmak suretiyle çalışanlarının gelişimlerini sürdürmek ve sürekliliğini sağlamak için 'Çalışan Gelişim Programları' planlamaktadır.

Bu eğitimlerinin kurumumuza, marka değerimize, çalışanlarımıza fayda sağladığı ve uzun vadeli kariyer planlarının oluşturulmasında ve çalışan barışının korunmasında etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca personelin kurumumuza karşı duyduğu aidiyet duygusunu da perçinlediği gözlemlenmiştir.

Kurumumuz bu eğitimleri planlarken belli metotlar ve araçlardan faydalanmaktadır. Günden güne önemi ve çeşitliliği artan  çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarımız; İK servisleri, bünyemizdeki eğitim departmanları, kadrolu eğitimcilerimiz, dışarıdan sağladığımız eğitim danışmanları, eğitim firmaları ve üniversitelerden alınan  hizmetler ile gerçekleşmektedir.
Marmarabirlik bünyesinde verilen eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesinde başrolü İnsan Kaynakları Departmanımız ve Marmarabirlik Akademi oynamaktadır.

Eğitimlerimiz çağımızın değişen iş koşullarına ve iş hayatı içinde bulunan farklı nesillerin isteklerine göre şekillenmektedir.
Birliğimiz çalışan profili içinde farklı kuşakların bulunması, bu kuşakların ortak bir zeminde çalışmasına olanak sağlayacak eğitim programlarının uygulanması gerekliliğini ortaya koymuş ve birçok eğitim, sosyal aktivite bu kuşakların ortak bir yapıda çalışmasına yardımcı olacak şekilde yapılmıştır.

Çalışan Eğitim Programıyla hedeflerimiz, uzaktan eğitim, e-öğrenme, gelişim yöntemleriyle kurum kültürünü içine sindirmiş, aidiyet duygusu kazanmış, bilgili ve kendine güvenen çalışan profili oluşturmaktır.

Marmarabirlik tarafından verilen eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin programlar, İnsan Kaynakları departmanının hazırlamış olduğu eğitim plan ve programlarına uygun olarak Marmarabirlik Akademi tarafından yürütülmektedir.  
© Copyright 2016 Marmarabirlik