İşe Giriş Eğitim Programı

İşe Giriş Eğitim Programı

Marmarabirlik; bünyesinde istihdam ettiği çalışanlarına işe giriş eğitim programı uygulamakta ve ilk işe girişten itibaren çalışanıyla birlikte daha iyiyi oluşturma arzusu taşımaktadır.
İşe Giriş Eğitim Programları; işe yeni başlayan personelin işe alıştırılmasına yönelik faaliyetlerini kapsayan süreçlerin tamamını ifade etmektedir. Bu süreçlerin temel aşamaları, personelin karşılanması ve ilgi gösterilmesi, işletme ile ilgili bilgilerin verilip, şirket tanıtımının yapılması, çalışma koşul ve kuralları hakkında bilgi aktarılması, iş arkadaşlarıyla tanıştırılması, işle ilgili süreçlerin aktarılması ve sürecin takibi gibi basamaklardır.
İşe Giriş Eğitim Programından beklediğimiz faydalar, işe yeni giren personelin ilk günler yaşayacağı gerginliği azaltarak adaptasyon sürecini hızlandırmak, sosyal kaynaşmalarını bir an önce sağlayıp personeli; takım çalışması, aidiyet duygusu, ortak amaç gibi olgulara kavuşturmak, firmanın iş gücü devir oranını azaltmak ve personelin ileride yaşayabileceği bilgisizlik, belirsizlik tabanlı problemleri önlemeye çalışmak olarak sıralanabilir.,
Bu amaçlar doğrultusunda Birliğimiz; tanıtıcı yayınlar, oryantasyona yönelik el kitapları, konferans, grup toplantıları, işletme gezileri, uzmanlar tarafından verilen profesyonel eğitimler, bireysel görüşmeler gibi argümanları kullanmaktadır. Genel görüşe göre, işe yeni başlayan çoğu çalışan, firmada mutlu olup olamayacağı konusundaki yargılara ilk gün ve ilerleyen kısa zaman diliminde varır. Bu sebeple iyi organize edilmemiş bir işe alıştırma süreci, verimliliğin düşmesine, personel devir hızının yükselmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle yeni iş görene iş tanımının doğru ve eksiksiz yapılması, işletmenin çalışan gözünde doğru konumlandırılması, fiziki ve sosyal çevrenin ciddi bir şekilde tanıtılması, aidiyet duygusunun hissettirilmesi ve kurumun yazılı ve yazısız kurallarına dair belirsizliğe meyal vermeyecek şekilde bilgilendirme yapılması çok önemlidir.
 
Bünyemizde işe giriş eğitim süreçleri iki ana kısmı içermektedir. İlk olarak insan kaynakları departmanı, diğeriyle ise bölüm yöneticileri ilgilenmektedir. Kurum tanıtımı ve başlangıç aşamaları insan kaynakları departmanı tarafından üstlenilirken, mesleki kısım bölüm yöneticilerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
© Copyright 2016 Marmarabirlik