Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Kurumumuzda kariyer geliştirme planları bireysel performansa ve yetkinliklere dayalı olarak yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak, bireysel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak, eksik yönlerini ve mesleki bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla her dönem başında eğitim planları oluşturulur ve uygulanır. Bu eğitim planları çalışanların ve organizasyonun ihtiyaçlarına göre yapılır ve takip edilir.

Yüksek performans değerlerine sahip, kurum bilincini sindirmiş ve gerekli yetkinliklere sahip çalışanlarımız, personel yönetmeliğimizde belirlenmiş olan asgari görev süreleri ve terfi şartları çerçevesinde; kurum içi, bağlı kooperatifler ve iştirakler arasında dikey ya da yatay hareketlilik imkânına sahiptir.
© Copyright 2016 Marmarabirlik