Sofralık Zeytin ve Tadım Eğitimi Sertifika Programı

Sofralık Zeytin ve Tadım Eğitimi Sertifika Programı

Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörünün hammaddesi olan zeytin, dünün olduğu kadar, bugünün ve geleceğin de en önemli meyvesidir. Sofralık zeytin ve zeytinyağı, dengeli, düzenli ve de sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır.

Günümüz dünyasında küresel bir şekilde yayılan “sağlık kaygıları ve sağlık bilinci”; sofralık zeytin sektörünün diğer gıda sektörlerine oranla gelişmesinin önünü açmakta ve zeytin sektörünün daha da büyümesini hızlandırmaktadır. Bunun içindir ki sofralık zeytin sektörü, dünyada ve ülkemizde her geçen gün büyümekte ve büyümeye de devam etmektedir.

Sofralık zeytin sektöründeki bu büyüme, bir taraftan sofralık zeytinlerin pazarlanması ve satışına yönelik daha fazla uzmanlık bilgilerine, diğer taraftan da tüketicilerin daha fazla sofralık zeytini tüketmelerine yönelik çok daha fazla bilgi sahibi olmalarını gerekli kılmaktadır.

Ancak, sofralık zeytin sektöründe; sofralık zeytinin, pazarlama ve satış süreçleri ile sofralık zeytinin tüketilmesi süreçlerinde kalite karmaşası ile birlikte ciddi kalite sorunları da yaşanmaktadır. Sofralık zeytin tüketimine yönelik yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmaması, bir taraftan tüketicilerin yanılmasını ve aldatılmasını, diğer taraftan da güvenli ve sağlıklı sofralık zeytin tüketilmemesini birlikte getirmektedir.

Bu bağlamda, sofralık zeytin ve tadım eğitim sertifikasyonu programının temel amacı; sofralık zeytinde yaşanan kalite sorununun çözümüne yardımcı olmak, sofralık zeytinin yurtiçi ve yurtdışı tüketimini arttırabilmek ve tüketicilerin yanılmasını ve aldatılmasını önlemek için tüm çalışanlarımıza, iş ortağı çalışanlarımıza ve tüketicilerimize, zeytinin fiziksel, kimyasal ve duyusal kriterler konusunda teorik ve uygulamalı şekilde bilgiler vererek “tüketici bilinci” oluşmasına katkı sağlamaktır.

Eğitim Hakkında

-Eğitimin amacı:
 
Sofralık zeytin sektöründe yaşanan kalite karmaşasını ve kalite sorununu çözebilmek ve yine tüketicilerin sağlıklı, güvenli ve kaliteli sofralık zeytin tüketmelerine katkı sağlamak için sofralık zeytinde; fiziksel, kimyasal ve duyusal kriterler konusunda tüketicilerin bilgilenmesi ve bilinçlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte bu eğitim programının amacı; sofralık zeytin sektöründe tüm kesimlere sofralık zeytinin işlenmesi ile birlikte, zeytinin fiziksel, kimyasal ve özellikle de “duyusal özeliklerinin” ne kadar önemli olduğu konularına dikkat çekerek, farkındalık yaratmaktır.
Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize, sofralık zeytinlerde, “kalite”, “güvenli gıda” ve “sağlıklı ürün” argümanlarının yanı sıra “tat”, “lezzet” ve “ nefaset” gibi fark yaratan çok önemli argümanların da var olduğunun bilinmesine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler vererek tüketici bilinci oluşturmaktır.
 
-Eğitime kimler katılabilir:
-Marmarabirlik Çalışanları,
-Marmarabirlik Bayisi (Distribütör) Çalışanları,
-Marmarabirlik Ürünlerinin Pazarlama ve Satışını Yapan Firma Çalışanları,
-Süreç İçerisinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörüne İlgi Duyan Tüketiciler,
 

Eğitimin Konusu ve Aşamaları

Eğitimin ana konuları:
Sofralık zeytin ve tadım eğitim sertifikası programı “sofralık zeytine” yönelik temel teorik bilgiyi kapsamaktadır.  Bu temel bilgilere yönelik bir  “sınav”  ile sofralık zeytine yönelik “görsel, tadım ve uygulamalı” eğitimlerden oluşmaktadır.
 
Eğitimin içeriği ve aşamaları:
A.Sofralık Zeytine Yönelik Temel Bilgiler
1-Ülkemizde ve dünyada zeytincilik (D/S: 03:23)
2-Zeytin meyvesinin yapısı ve bileşimi (D/S: 02:11)
3- Sofralık zeytin varyeteleri (D/S: 08:17)
4-Sofralık zeytinin olgunluk dereceleri (D/S: 01:57)
5-Piyasaya sunum şekline göre (D/S: 01:58)
6-Sofralık zeytin işleme şekilleri (D/S: 07:42)
7-Sofralık zeytinde katkı maddeleri (D/S: 06:03)
8-Sofralık zeytinde ambalajlama ( D/S:13:30)
9-Sofralık zeytinde kalite unsurları (D/S: 03:03)
 
B.  Sofralık Zeytine Yönelik Temel Bilgiler Sınavı
Sofralık zeytin ve tadım eğitim sertifikası programı “sofralık zeytine” yönelik temel bilgiler eğitiminin tamamlanması sonrası sınav yapılır. Sınavda söz konusu eğitimlerin içerisinde cevapları bulunan toplam 25 adet (100 puan) değerinde çoktan seçmeli sorular sorulur. Bu soruların 15’inin (60 puan) doğru cevaplanması durumunda sofralık zeytine yönelik teorik eğitim tamamlanmış, sofralık zeytin konusunda “görsel, tadım ve uygulama eğitimin” alınmasına hak kazanılmış olunur.
 
C. Sofralık Zeytine Yönelik Tadım, Duyusal Değerlendirme ve Uygulama Eğitimi
Marmarabirlik Akademi tarafından, sınavda başarı gösteren katılımcılara bir günlük süreç içinde, uygulamalı olarak sofralık zeytinin çeşitleri, sofralık zeytinin işleme biçimleri, fiziksel ve kimyasal yapıları ile sofralık zeytinde tuz, pH, tat, lezzet ve kaliteli zeytin konularında “Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde” eğitim  verilir. Eğitimin konusu ve ana başlıkları aşağıda yer almaktadır. Bu uygulamalı eğitimlerin tamamlanması sonucunda “sertifika” alınmasına hak kazanılmış olunur. 
 


 

Sertifika Bilgileri

Sertifikanın içeriği:
Marmarabirlik Akademi tarafından “teori ve uygulamalı eğitim” sonrası verilen “Sofralık Zeytin ve Tadım Eğitim Sertifikası” katılım belgesi niteliğindedir. Sofralık zeytine yönelik temel bilgiler ile tadım eğitimi konularında bir eğitim alındığını ve başarı ile tamamlandığını gösteren bir belgedir. Bu belgeyi alanların sofralık zeytin ve sofralık zeytin tadımı konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterir.
Bu bağlamda verilen sertifika, tadım uzmanlığı belgesi değildir. Resmi belge veya yeterlilik belgeleri yerine geçmez ve bu amaçla da kullanılmaz.
 
Sertifika örneği:
Marmarabirlik Akademi tarafından verilen “Sofralık Zeytin ve Tadım Eğitim Sertifikası” örneği ve içeriği aşağıdaki gibidir.

© Copyright 2016 Marmarabirlik