İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

Birliğimizde işe alım sürecinde işe alınacak personel için boş kadroların tespit edilmesi ve bu kadrolara yönelik iş ilanlarının çeşitli mecralarda duyurulmasıyla başlar.

İşe alınması düşünülen kişilerin başvuruda bulundukları mercilerden ve Marmarabirlik veri tabanında mevcut bulunan adayların da değerlendirilerek, eğitim durumu, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler, sektörel ve kurum kültürüne uygunluk gibi noktalar gözönünde bulundurularak, ''doğru zamanda, doğru iş için, doğru insan'' felsefemizi gerçekleştirmek amacıyla aday listesi oluşturulur.

Akabinde oluşan listedeki adaylar ile işin gerekliliğine göre, gerektiğinde profesyonel yardım alınarak; yazılı sınav, mülakat, ölçme - değerlendirme aşamaları gerçekleştirilir.

İşe alım sürecinde gerçekleşen bu aşamalardan sonra seçilen adaylar için mevsimlik personel dahil, Birlik, entegre tesisler ve kooperatifler ile bunlara bağlı işyerlerinde istihdam edilecek personel için iş talep formu düzenlenir.  

Son olarak işe alınacak imza yetkili olan veya olmayan tüm personel için İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna yazılan önergeyle ve alınan Yönetim Kurulu kararıyla işe alım işlemi gerçekleştirilir. 
© Copyright 2016 Marmarabirlik