Sofralık Zeytin Satış Eğitimi Sertifika Programı

Sofralık Zeytin Satış Eğitimi Sertifika Programı

 Ülkemizdeki zeytin ağacı varlığımız her geçen gün artmış ve yaklaşık 171 milyon adete ulaşmıştır. Ülkemiz, dünya    sofralık zeytin üretiminde İspanya’dan sonra ikinci, sofralık siyah zeytin üretiminde ise birinci sırada bulunmaktadır.   Önümüzdeki dönem içerisinde yeni dikilen zeytin ağaçlarının da ürün vermeye başlaması ile sofralık zeytin üretim     miktarı daha da artacaktır. Artacak olan sofralık zeytin üretiminin gerek yurtiçinde gerek ise yurtdışında daha fazla     tüketiciye ulaşması ve tüketilmesi ancak güvenli, sağlıklı ve kaliteli sofralık zeytinin üretilmesi, pazarlama ve             satışının yapılması ve de tüketilmesi ile mümkün olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde sürekli olarak genişleyen ve büyüyen sofralık zeytin pazarı; ulusal ve uluslararası alanlarda yoğun bir rekabet ortamı yaratmakta, bu da her   geçen gün sofralık zeytinin pazarlama ve satışını zorlaştırmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sofralık zeytinin üretimi, işlenmesi, ambalajlanması ile birlikte pazarlama ve satışında da önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Sofralık zeytin sektöründe yaşanan gelişme ve değişmenin bir kısmı sektörün geri bağlantısı olan "zeytin yetiştiriciliği ve işlenmesi", diğer bir kısmı ise sektörün ileri bağlantısı olan “toptancılık/distribütörlük”  ve “perakendecilik” sektöründe yaşanan değişikliklerdir. Bu değişimin temel dinamiklerini ise tüketicilerin bir taraftan değişen, diğer taraftan da artan talep, istek ve beklentileri oluşturmaktadır.

İşte bu eğitim programının temel amacı; tüketici isteklerini ve beklentilerini karşılamak için sofralık zeytin sektöründe yaşanan gelişim ve değişim ile birlikte genel olarak satış ve sofralık zeytin satışına ilişkin temel süreç bilgilerini, teorik ve uygulamalı olarak online şeklinde vererek yaşama geçirilmesine ve kullanılmasına katkı sağlamaktır.

 

Eğitim Hakkında

-Eğitimin amacı:
Ulaşım, iletişim ve bilişim teknolojilerinin her geçen gün geliştiği, değiştiği ve kendini yenilediği bu yıkıcı ve yok edici rekabet ortamında, tüm işletmeler; güvenli, sağlıklı ve kaliteli üretimin yanında, üretilen ürünleri hızlı bir şekilde satabilecek kalifiye satış elemanlarına, alanlarında yetkin satış yönetmenlerine ve yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır.
İşte bu eğitim programı; sofralık zeytini üreten, dağıtan, pazarlama ve satışını yapan işletmeler ile ulusal ve yerel hipermarket ve süper market zincirleri, ev dışı tüketim ürünlerinin pazarlanması ve satışı ile bu ürünleri satın alma pozisyonlarında istihdamına ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ve insan kaynağına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

-Eğitime kimler katılabilir:
-Marmarabirlik Pazarlama Müdürlüğü ve Satış Müdürlüğü Çalışanları,
-Marmarabirlik’in Diğer Departman Çalışanları,
-Marmarabirlik Bayisi (Distribütör) Çalışanları,
-Marmarabirlik Ürünlerinin Pazarlama ve Satışını Yapan Ulusal ve Yerel Marketlerin Sofralık Zeytin Kategori Yöneticileri ve Sorumluları,
-Marmarabirlik Ürünlerinin Pazarlama ve Satışını Yapan Ev Dışı Tüketim  Firması Çalışanları. 

 

Eğitimin Konusu ve Aşamaları

-Eğitimin ana konuları:
Sofralık zeytin satış eğitimi sertifika programının ana konularını; “satışa” ve “sofralık zeytine” yönelik iki ana teorik konu, bu konulara ilişkin tek bir  “sınav”  ile sofralık zeytine yönelik “görsel ve uygulamalı” eğitim oluşmaktadır.
 
-Eğitimin içeriği ve aşamaları:
A. Satışa Yönelik Temel Bilgiler
1. Pazarlama ve satış hakkında genel bilgiler 
2. Pazarlama ve satış kavramlarının farklılıkları
3. Firma için satışın önemi
4. Ürün, rakip ürünler, pazar ve rekabet koşulları
5. Satış nedir? Satışçı kimdir?
6. Satış türleri / çeşitleri?
7. Müşteri kimdir? Müşteri odaklı satış ne demektir?
8. Başarılı satıcı özellikleri
9. Satış Teknikleri 
10. Satış Stratejileri
 
B. Sofralık Zeytine Yönelik Temel Bilgiler
1. Genel olarak zeytin
2. Dünyada zeytin üretim alanları ve üretim miktarı
3. Ülkemizde zeytin üretim alanları ve üretim miktarı
4. Sofralık zeytin hakkında temel bilgiler (fiziksel ve kimyasal bileşenler)
5. Sofralık zeytin çeşitleri (varyete)
6. Sofralık zeytin işleme şekilleri
7. Piyasaya sunum şekline göre zeytin çeşitleri
8. Sofralık zeytinde ambalajlama
9. Sofralık zeytinde etiketleme
10. Sofralık zeytinde tat ve kalite
 
C. Satış ve Sofralık Zeytin Bilgilerine Yönelik Sınav
Satış ve sofralık zeytine yönelik temel bilgiler eğitiminin tamamlanması sonrası her iki ana konudan tek bir sınav yapılır. Sınavda söz konusu eğitimlerin içerisinde cevapları bulunan toplam 25 adet (100 puan) değerinde çoktan seçmeli sorular sorulur. Bu soruların 15’inin (60 puan) doğru cevaplanması durumunda teorik eğitim tamamlanmış, sofralık zeytin konusunda “uygulama eğitimin” alınmasına hak kazanılmış olunur.
 
D. Sofralık Zeytine Yönelik Uygulama Eğitimi
Marmarabirlik Akademi tarafından belirlenen bir günde sınavda başarı gösteren katılımcılara “Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde” görsel ve uygulamalı olarak sofralık zeytinin çeşitleri, sofralık zeytinin işleme biçimleri, fiziksel ve kimyasal yapıları ile sofralık zeytinde tuz, ph, tat, lezzet ve kaliteli zeytin konularında eğitim verilir. Bu görsel ve uygulamalı eğitimlerin de tamamlanması ile “sertifika” alınmasına hak kazanılmış olunur.
 

 

Sertifika Bilgileri

Sertifikanın içeriği:
Marmarabirlik Akademi tarafından “teorik ve uygulamalı eğitim” sonrası verilen “Sofralık Zeytin Satış Eğitimi Sertifikası” katılım belgesi niteliğindedir. Sofralık zeytin satışı konusunda bir eğitim alındığını ve başarı ile tamamlandığını gösteren bir belgedir. Bu belgeyi alanların sofralık zeytin satışı konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterir.
Bu bağlamda verilen sertifika, resmi belge veya yeterlilik belgeleri yerine geçmez ve bu amaçla da kullanılmaz.
 
Sertifika örneği:
Marmarabirlik Akademi tarafından verilen “Sofralık Zeytin Satış Eğitimi Sertifikası”nın örneği ve içeriği aşağıdaki gibidir.

© Copyright 2016 Marmarabirlik