İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan kaynakları politikamızın en temel amacı; Marmarabirlik'in misyonu ve vizyonuna bağlı olarak oluşturulan stratejiler doğrultusunda İnsan Kaynakları politikası oluşturmaktır. Kurumumuzun sektördeki öncü pozisyonunu muhafaza edip daha da ilerilere taşıyacak doğru ve nitelikli insan gücünü bünyemize katmaktır.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak eğitim olanakları sağlamak, katılımcı bir yapı ile personelimizin yaratıcı fikirlerini değerlendirmek, hayata geçirmek, ödüllendirmek, çalışanlarımızı çevre ve iş sağlığı konusunda bilinçlendirmek, organizasyonel verimliliğimizi arttıracak huzurlu ve fonksiyonel bir iş ortamı hazırlamak hususları da politikamızın diğer temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Öte yandan özlük işlerinin yürütülmesinde, hukuka, adalet ve iyi niyet kurallarına uymak, doğru kişiyi doğru yerde istihdam etmek ve ücret skalasını bu doğrultuda belirlemek, yatay ve dikey yönlü pozisyon değişikliklerinde bilgi, tecrübe, eğitim gibi unsurları ön şart olarak kabul etmek, personelin kuruma bağlılığını arttırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan tüm personelin eşit ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimliliği arttırmak ve Marmarabirlik'te çalışmayı bir ayrıcalık haline getirerek ''Kurum Kültürü'' oluşmasını sağlamak İnsan Kaynakları Politikamızın vazgeçilmez unsurlarındandır.

 
 
© Copyright 2016 Marmarabirlik